ชายหาดตำบลสามร้อยยอด

ชายหาดตำบลสามร้อยยอดเป็นชายหาดที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับเป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจ