เกาะโคลัม

เป็นเกาะที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลมากนัก อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และ 5 และมีศาลเจ้าแม่นมสาวไว้ สำหรับกราบนมัสการ