แหลมศาลา

ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ประมาณ 17 กม. อยู่ใกล้กับหมู่บ้านบางปู รถเข้าไม่ถึงการเดินทางไปแหลมศาลามี 2 ทาง คือ  1. ทางเรือ โดยเหมาะเรือจากบางปูใช้เวลาประมาณ 20 นาที

  2. ทางเท้า โดยเดินทางขึ้นเขาเป็นระยะทาง ประมาณ 530 เมตร