เขื่อนลำปะทาว

เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามอากาศดี มีอาหารจำหน่าย โดยเฉพาะปลาเผาที่ขึ้นชื่อ มีแพให้เช่านั่ง ล่องแพ และกินเนื้อที่ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอแก้งคร้อ อำเภอ เกษตรสมบูรณ์