วัดบางหัวเสือ

ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านบางหัวเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีเนื้อที่ตั้งวัด 20 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแวดล้อมไปด้วยคลอง วัดบางหัวเสือสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2300 ไม่ทราบนามผู้สร้าง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2400