ลำน้ำชี

เป็นแม่น้ำไหลผ่านบ้านกลอย โนนสมบูรณ์ เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ทิวทัศน์สวยงาม อากาศร่มรื่น