สวนสนประดิพัทธ์

เป็นชายหาดที่สวยงามทอดยาวขนานกับทิวสน เป็นที่สงบเงียบอยู่ในความดูแลของกองทัพบก มีร้านอาหาร ที่พักแบบห้องพัก และบังกาโลให้บริการ ซึ่งห่างจากเมืองหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 9 กม.