หาดเขาเต่า

เป็นชายหาดเล็ก ๆ เชิงเขาเต่า เป็นที่เงียบสงบ มีองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระพักตร์ออกสู่ทะเล ซึ่งห่างจากหัวหินไปทางทิศใต้ประมาณ 13 กม. ตามถนนเพชรเกษม