อ่างเก็บน้ำยางชุม

อ่างเก็บน้ำยางชุม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต.หาดขาม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด และเป็นสถานที่พักผ่อน บรรยากาศดี ร่มรื่น เป็นแหล่งตกปลาของผู้ที่ชอบกีฬาตกปลา