น้ำตกดงมะไฟ

ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 9 บ้านย่านซื่อ ตำบลหาดขาม ห่างจากอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้และสัตว์ป่านานาชนิด