เขาช่องกระจก

เป็นเขาขนาดย่อม บนเขาเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุเจดีย์ และพระศรีมหาโพธิ์ ด้านทิศเหนือมีช่องเขาเหมือสะพานโค้งหรือรูทะลุ จะมีฝูงลิงที่ซุกซนทำให้เพลิดเพลิน