น้ำตกเอราวัณ

น้ำตกเอราวัณตั้งอยู่ในเขตตำบลท่ากระดาน หมู่ 4 อยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเอราวัณ กรมป่าไม้ ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี 70 กม. ใช้เส้นทาง กาญจนบุรี – ศรีสวัสดิ์ เข้าซุ้มประตูทางเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ผ่านเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีความสูง 7 ชั้น มีธรรมชาติที่งดงาม มีบรรยากาศที่สดชื่น