เขาเทพนิมิตร

เขาเทพนิมิตรอยู่ห่างจากถนนเลี่ยงเมือง 2 กิโลเมตร เป็นเทือกเขาเกิดจากการรวมตัวของหินสีต่าง ๆ ซึ่งทำให้เกิดความสวยงามแปลกตา