วัดบ้านนหนองเรือ

วัดในพื้นตำบลหนองหลวง ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 5 ต.หนองหลวง มีสะน้ำเพื่อเป็นที่พักผ่อนย่อนใจในบริเวณวัดสงบเงียบและร่มเย็น