งานประเพณีบุญผะเหวด เดือนสี่ (โบราณ) มีการฟังเทศน์มหาชาติ แห่กัญหลอน รอบหมู่บ้านโดยมีกลองยาวนำขบวน และยังมีงานประเพณีแข่งขันประกวดการขับร้องสรภัญญะ เพื่อสืบสานวัฒธรรมไทย