ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

ตามตำนานที่เล่าขานสืบมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาล ท่านเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่ เดินทางโดยเรือสำเภามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อมาถึง ณ แผ่นดินแห่งนี้ท่านได้สร้างหลักปักฐาน และสร้างคุณความดีอย่างยิ่งยวดให้กับแผ่นดิน และประชาชน จนเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปตราบจนสิ้นอายุขัยได้ 97 ปี ด้วยพลังบารมีแห่งความดีที่ท่านได้สั่งสมไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่ ได้ส่งผลให้ดวงวิญญาณสิงสถิตเป็นเทพมเหสักข์ ณ ขุนเขาล้อมหมวกแห่งนี้ ช่วยดลบันดาล ประทานพร ความสุข ความเจริญ ให้สรรพสัตว์ ตราบนิจนิรันดร์