อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53

อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน 53 สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติวีรชนกองทัพอากาศ กองบินน้อยที่ 5 ในการต่อสู้เพื่อขัดขวางการยกพลขึ้นบกของกองกำลังทหารญี่ปุ่น และปกป้องเกียรติภูมิของชาติไทยไว้ได้ในสงครามมหาเอเซียบูรพาเมื่อวันที่ 8 ธันวาคา พุทธศักราช 2484 ตามดำริพลอากาศเอก อมร แนวมาลี