หัวหินแกรนด์

ผสมผสานบรรยากาศไทยไทย ให้กลมกลืนไปกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นแหล่งรมณีย์ที่รายล้อมด้วยร้านอาหารหลากรสล้วนชวนลิ้มลอง พรั่งพร้อมด้วยสถานบันเทิงครบวงจร นับแต่ คาราโอเกะ ผับ นวดแผนโบราณ ดิสโกเธค ตลอดจน สนุกเกอร์คลับ และอีกมามาย

ตั้งอยู่ที่ 222/2 ถนนเพชรเกษม หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร : 032 513230-4
โทรสาร : 032 511765