อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่

อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ ตั้งอยู่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง เป็นสถานที่พักผ่อนที่ดีตามธรรมชาติ อากาศบริสูทธิ์ ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเขียว