วัดสระพังทอง

วัดสระพังทอง เป็นวัดที่เก่าแก่มีวัตถุโบราณต่าง ๆ มากมายให้เราได้ศึกษาเข้าชม มีหนองน้ำซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือออกกำลังกาย มีงานประเพณีต่าง ๆ เช่น บุญเดือนสาม(ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี)จะมีการตักบาตรรอบพระอุโบสถเป็นเวลา 7 วัน และบุญเดือนหก(ระหว่างเดือนพฤษภาคม ของทุกปี )จะมีการสรงน้ำพระสระพังทองและพระโคดม ภายในงานจะมีอาหารจากที่ต่าง ๆ มากมายมาให้ประชาชนได้กินฟรี