หัวหิน

ถนน และร้านค้าขายของที่ระลึก สองฟาก เส้นทางไปสู่ชายหาดหัวหิน