เขื่อนศรีนครินทร์

สวนเวลารำลึก สร้างขึ้นในศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระศรีนครินท์ทราบรมราชชนนีทรง
เจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา บนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ บริเวณเชิงเขาริมอ่างเก็บน้ำ ใกล้
ท่าเรือเขื่อนศรีนครินท์ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๓๓ แล้วเสร็จ เดือน
มีนาคม ๒๕๓๔