เขื่อนศรีนครินทร์

ทิวทัศน์ด้านท้ายเขื่อน จะมองเห็นเทือกเขาและแม่น้ำแควใหญ่