วัดจองคำวัดจองกลาง

ตั้งอยู่เคียงข้างกับวัดจองคำ ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลอง สิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ได้แก่ ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์ เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า ซึ่งนำมาจากพม่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2400