วัดพระธาตุดอยกองมู

ภาพถ่ายจากวัดพระธาตุดอยกองมู มองเห็นสนามบินแม่ฮ่องสอน และ Runway