วัดพระธาตุดอยกองมู

ภาพถ่ายจากวัดพระธาตุดอยกองมู จะมองเห็นวัดจองคำ วัดจองกลาง อยู่เบื้องล่าง (ภาพซูม)