สนามบินแม่ฮ่องสอน

ภาพทางวิ่ง (Runway) ชองสนามบินแม่ฮ่องสอน (ถ่ายจากวัดพระธาตุดอยกองมู)
.
.
.


และตัวอาคารท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามมาก (ถ่ายจากภายในเครื่องบิน ขณะลงจอดที่สนามบิน)