วัดวิหารทอง

ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลเที่ยงแท้ ทิศใต้ติดต่อกับลำแม่น้ำน้อย เป็นวัดโบราณอยู่ในกำแพงเมืองสรรค์ เดิมเป็นวัดร้าง เริ่มปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษาในราวปี พ.ศ.2453 มีพระอุโบสถก่ออิฐถือปูนรูปทรงเรือสำเภา ซึ่งได้บูรณะประฏิสังขรณ์จากของเดิม มีลักษณะเหมือนกับอุโบสถวัดมหาธาตุแต่มีความสมบูรณ์กว่า