กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่1 (Urai Benjarong)

กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่1 (Urai Benjarong)

กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี หมู่1 (Urai Benjarong)

ติดต่อ : ผู้ผลิตรายนี้ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกเพื่อส่งเสริมการตลาดไปแล้ว

โทร :

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนสมาชิก 200 คน

การจัดการ

เริ่มแรกจากการเป็นลูกจ้างในโรงงานทำเครื่องเบญจรงค์ ประมาณปี 2532 โรงงานปิดกิจการจึงถูกเลิกจ้าง จึงชักชวนเพื่อน ๆ ที่โรงงานมาทำเครื่องเบญจรงค์กันเอง โดยกู้เงินทุนมาดำเนินกิจการ ในช่วงแรกตลาดดีมากไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน ในช่วงหลังมียอดสั่งซื้อเข้ามากขึ้น จึงขยายการผลิตมากขึ้นจากเตาเดียวเป็น 3 เตาเผา เด็กในละแวกใกล้เคียงจึงเริ่มมาหัดเขียนลาย ลงสี ขยายวงจากบ้านหนึ่งสู่อีกบ้านหนึ่ง จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อให่การดำเนินการเป็นระบบมากขึ้น และได้รับความช่วยเหลือจากทางพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ จนปัจจุบันชาวบ

ชุมชน

ในบริเวณนี้มีกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม และมีเครือข่ายนอกตำบล
1.กลุ่มอุไรเบญจรงค์
2.หนูเล็กเบญจรงค์
3.ยืนยงเบญจรงค์
4.แดงเบญจรงค์
5.สังวาลย์เซรามิก

การรวมกลุ่ม

ถ้ามียอดสั่งซื้อเข้ามาก็จะแบ่งให้กลุ่มย่อยนำไปทำ และจัดหาวัตถุดิบให้ เช่น หุ่นขาวต่างๆ สี เสร็จแล้วก็จะแยกกันเขียนลายตามบ้าน จากนั้นก็ประสานงานในการจัดส่งสินค้า พอได้กำไรมาก็จะจัดแบ่งให้ตามส่วน

อาชีพหลัก

ทำเครื่องเบญจรงค์ งานเซรามิก

แผนที่

สินค้าโอทอป