ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)

ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)

ร้านวนิดาหวายไทย (Wanida Thai Rattan)

เฟอร์นิเจอร์หวาย

ติดต่อ : คุณเอกชัย อภิรติกร

โทร : 054 541611, 054 541477, 081 9223397

โทรสาร : 054 630921

อีเมล : wanida_rattan@hotmail.com, wanida_rattan@yahoo.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/wanidarattan

ข้อมูลทั่วไป

เฟอร์นิเจอร์หวาย พิกัด GPS : 18.064352, 100.127935
Wanida Thai Rattan : 193 moo 1, Praluang Sub-District, Soongmen District, Phrae 54130
Contact : Ekkachai Apiratikorn Tel : +6654 541 611, +6681 922 3397 Fax. 6654 630 921

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หวาย

แผนที่

สินค้าโอทอป