กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ (Wannavimol Benjarong)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ (Wannavimol Benjarong)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ (Wannavimol Benjarong)

ติดต่อ : คุณวรรณวิมล สมจิตชอบ

โทร : 02 3681252 , 09 8289 5339 , 09 4282 2928

โทรสาร : 02 735 8575

อีเมล : wannavimol_benjarong@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.thaitambon.com/wannavimolbenjarong

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์สะพานสูง พิกัด GPS : 13.752391, 100.691071
Wannavimol Benjarong : Thap Chang Sub-district, Saphansoong District, Bangkok 10250, Thailand.
Tel : (66)2 368 1252, +6698 289 5339, +6694 282 2928 Fax : (66)2 735 8575

วัตถุดิบ

เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา

จำนวนทั้งสิ้น 15 คน

การจัดการ

แผนที่

สินค้าโอทอป